Kandidaatin tutkinnot, BA, BSc, BBA tutkinnot

Kandidaattiohjelmissa opiskelevat voivat suorittaa kolmenlaisia tutkintoja, riippuen heidän opintoalastaan:- Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon saa suoritettuaan opintoja seuraavilla aloilla: matematiikka, tekniikka, biologia, kemia, fysiikka, tietojenkäsittelytiede, oikeustiede, liiketalous.

 • Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto liittyy humanistisiin tieteisiin, esim. kirjallisuus, kielet, historia, sekä yhteiskuntatieteisiin: antropologia, sosiologia, taloustiede, psykologia, kansainväliset suhteet.
 • Tradenomin tutkinto myönnetään kaupan alan opiskelijoille mm. seuraavissa aineissa: laskentatoimi, rahoitus, taloustiede, pankkiala.

Erilaisten kandidaatin tutkintojen ja BA-, BSc- ja BBA-ohjelmien määrä voi olla pökerryttävä - älä anna sen estää! Aloita tutustumalla alla lueteltuihin suosituimpiin ohjelmiin.

Uudet kandidaattiohjelmat

BAU International University Washington DC

MS Big Data ja MS Cyber Security

Joulukuu 14, 2018
-

The University of Law Undergraduate Programmes

BA (Hons) Kriminologia

Joulukuu 14, 2018
Meidän BA (Hons) Criminology * on kolmivuotinen tutkinto, joka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hakevat työtä joko rikosoikeusalalla tai niihin liittyvillä aloilla. Harjoittavien kriminologien harjoittama korkea-asteen oppiminen on korkeatasoista.

University of Central Missouri

Bachelor in Sociology (BA)

Joulukuu 13, 2018
Sosiologian tutkimus voi auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin heidän monipuolista maailmaaan. Sosiologisissa luokissa käsiteltävät aiheet ovat massatyöt, rikkaus ja köyhyys, kulttuurin vaikutus päivittäiseen elämään, perheväkivalta, koulutuksellinen menestys ja byrokratia. Sosiologian pääaineopiskelijoilla on erilaisia ammatteja, joista he ovat va… [+]lmiita, mukaan lukien hallinto, tutkimus ja sosiaalipalvelut. [-]

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen

Kandidaatin tutkinnon suorittamiseen on useita arvokkaita syitä ja etuja, tärkeimpien joukossa oman ansaitsemisvoiman kasvattaminen. Ohjelmien kestot ja kustannukset vaihtelevat oppilaitoksesta ja kandidaattiohjelmasta sekä ohjelman painotuksista riippuen. Kandidaattiohjelmissa on yleensä kolme vaihtoehtoista tutkintonimikettä: humanististen tieteiden kandidaatti, luonnontieteiden kandidaatti ja tradenomin tutkinto (liikkeenjohdon kandidaatti).

Katsaus kandidaattiohjelmiin
Kandidaattiohjelmaan hakevat opiskelijat viettävät yleensä kaksi ensimmäistä vuotta peruskursseja ja yhteisiä opintoja suorittaen. Kandidaattiohjelmien lopupuolella opiskelijat keskittyvät valitsemaansa pääaineeseen sitä tukevien valinnaiskurssien kautta. Kandidaattiohjelman kestoon vaikuttavat se, onko kyse perinteisestä kampuksella suoritettavasta nelivuotisesta ohjelmasta vai kokonaan online-muotoisesta ohjelmasta, jolloin kesto voi pudota kahteen tai kolmeen vuoteen. Kestoon vaikuttaa myös se, suorittaako opiskelija opinnot osa-aikaisesti vai täyspäiväisesti. Kokopäiväisille opiskelijoille 12-18 opintopistettä (USA) lukukaudessa riittää tutkinnon neljässä vuodessa suorittamiseen, kun taas osa-aikaiset opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon 5-8 vuodessa, oppilaitoksen säännöistä riippuen. Kiireisten aikuisopiskelijoiden mielestä online kandidaattiohjelmat ovat joustavampi ja siksi sopivampi vaihtoehto. Näiden opiskelijoiden täytyy voida suorittaa kursseja oman elämäntyylinsä ja velvollisuuksiensa muodostaman aikataulun mukaan, kun taas perinteisiin opintoihin kuuluu kurssien suorittaminen tiettyinä päivinä ja aikoina tietyissä paikoissa. Kandidaatin verkkotutkinto on usein myös mahdollista suorittaa nopeutetusti, jolloin opinnot voi saada valmiiksi jopa puolet nopeammin kuin perinteiset neljä vuotta.

Erilaiset kandidaatin tutkinnot: Humanististen tieteiden kandidaatti, luonnontieteiden kandidaatti ja tradenomin tutkinto
Opiskelijat voivat yleensä valita kahdesta erilaisesta kandidaatin tutkinnosta: humanististen tieteiden kandidaattiohjelma (HuK, BA) tai luonnontieteiden kandidaattiohjelma (BSc).

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnolle tyypillisiä ovat seuraavat piirteet:

 • Sopii parhaiten opiskelijoille, jotka haluavat humanististen, monialaisten tieteiden joustavuutta ja paljon valinnaiskursseja.
 • Sopii parhaiten opiskelijoille, jotka aikovat keskittyä joillekin seuraavista aloista: kirjallisuudentutkimus, viestintä ja kielet, humanistiset tieteet tai yhteiskuntatieteet kuten antropologia, psykologia, sosiologia, taloustiede tai kansainväliset suhteet.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnolle tyypillisiä ovat seuraavat piirteet:

 • Sopii parhaiten opiskelijoille, jotka kaipaavat intensiivisiä opintoja, jotka tähtäävät seuraaville urille: tekniikan ala, opettajat, tutkijat, tieteilijät, lakimiehet ja liikkeenomistajat.
 • Sopii parhaiten opiskelijoille, jotka aikovat erikoistua seuraaville aloille: matematiikka, tietojenkäsittelytiede ja teknologia, tekniikan ala, biologia, kemia, fysiikka.

Sekä BA/HuK- ja BSc-ohjelmissa opiskelijat voivat myös erikoistua. Erikoistumisaloja on tusinan verran tai enemmän, mutta 10 suosituinta erikoistumisalaa ovat:

Tradenomin tutkinnolle tyypillisiä ovat seuraavat piirteet:

 • Sopii parhaiten kaupallisen alan opiskelijoille, joilla on erilaisia kiinnostuksenkohteita.
 • Sopii parhaiten opiskelijoille, jotka aikovat erikoistua joillekin seuraavista aloista: liiketalous, taloustiede, rahoitusala, johtaminen, yrittäjyys tai kansainväliset suhteet.

Yhteiset yleissivistävät kurssit
Ennen kuin opiskelijat syventyvät omaan erikoistumisalaansa, heidän pitää yleensä suorittaa peruskursseja, jotka myös yleissivistävinä kursseina tunnetaan. Kurssien sisältö riippuu oppilaitoksen ja BA/BSc/BBA-ohjelmien vaatimuksista. Yhteisten yleissivistävien opintojen peruskurssien kategorioita ovat mm. seuraavat:

 • Taiteet ja humanistiset tieteet, mukaan lukien taiteen ja musiikin tuntemus, draama, kielet ja kirjallisuus, filosofia, uskontotiede.
 • Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet, mukaan lukien psykologia ja sosiologia.
 • Biologia ja fysiikka.
 • Tietokoneopinnot, mukaan lukien yleisimmät tietokoneohjelmat ja onlinetutkimustekniikat.
 • Kielet ja viestintä, mukaan lukien tekstin muotoilu ja tutkimuskirjoittaminen, kirjallisuus ja tiedotusvälineet.
 • Historia, kansakuntien tutkimus ja maailmanhistoria.
 • Matematiikka, mukaan lukien yleinen ja äärellinen matematiikka.
 • Filosofia ja ajankohtaiset aiheet.
 • Liiketalous, taloustieteet ja johtaminen.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen hyötyjä
Kandidaatin tutkinnon suorittamista harkittaessa on otettava huomioon siihen sijoitettava aika, panos ja raha. Opiskelun aloittamista - tai uudelleen aloittamista - harkitsevien tulisi ottaa huomioon seuraavat hyödyt:

 • Useat työnantajat pitävät kandidaatin tutkintoa pakollisena alemmissakin asiantuntijatehtävissä useilla aloilla.
 • Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on paremmat etenemismahdollisuudet urallaan ja he saavat etulyöntiaseman työnhakuprosessissa.
 • Bureau of Labor Statisticsin(BLS) mukaan tietyt alat ovat toisia suositumpia ja kasvavat teollisuudenalojen keskiarvoa nopeammin. Kandidaatin tutkinnolla voi saada kilpailussa etulyöntiaseman kasvualoilla, joita ovat esimerkiksi terveynhuolto, koulutus, teknologia.
 • Kandidaatin tutkinto voi parantaa yksilön ansaitsemisvoimaa. EsimerkiksU.S. News University Directory korostaa yhdysvaltalaisia opiskelijoita käsittelevässä raportissaan vuodelta 2012 vähintään 4-vuotisen koulutuksen merkitystä tuloihin: "Yhdysvaltalaiset, joilla on 4-vuotinen tutkinto, voivat odottaa 64% parempia viikkoansioita kuin heidän collegea käymättömät kollegansa.."

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen kustannukset
Koulutus, niin kuin monet asiat tämän päivän maailmassa, on kallista. Nousevat lukukausimaksut, vuokra- ja ruokamenot ja liikennekustannukset sekä kalliit oppikirjat vaikuttavat kaikki koulutuksen korkeaan hintaan. Mutta ajan, rahan ja panoksen sijoittaminen koulutukseen on varmasti sen arvoista. Onneksi useat opiskelijat ovat oikeutettujan jonkinlaiseen taloudelliseen tukeen, jolla he voivat kattaa suuren osan menoistaan. Opiskelijan asumisjärjestelyistä riippuen opintolaina tai muu taloudellinen tuki voi olla välttämättömyys

Opiskella vaiko ei?
Ajatus opintojen vuoksi velkaantumisesta ja ajan, rahan ja energian sijoittamisesta opintoihin voi kuulostaa hankalalta. Tämän päivän maailmassa korkeakoulutus on kuitenkin lähestulkoon välttämättömyys, jos haluaa menestyä. Viime kädessä jokainen saa itse määritellä onko hän valmis sitoutumaan kandidaatin tutkinnon suorittamiseen.